FIGO AMADE FASADNA PLOŠČA

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE IN DOLGOTRAJNA BARVNA OBSTOJNOST.

Jeklo kot material se ves čas spreminja. „Premium steel inside“ je utemeljen z Hightech osnovnim materialom tisočletnega izvora. FIGO AMADE fasadna plošča ne predstavlja samo najvišje korozijske zaščite ter najvišje UV in vremenske odpornosti, kot njena sestra FIGO AMADE strešna plošča, ampak tudi najmodernejšo arhitekturo. Proizvaja se v treh velikostih in štireh osnovnih barvah, k temu pa še je dodana nova površina STRUKTURA s kristalno refleksijo za popolnoma novo in interesantno podobo. Z obsežnim priborom pa zaključujemo celovito ponudbo.

ENO DRUŽINSKA HIŠA

Investitor in arhitekt sta bila enotnega mnenja, da je za zahtevno arhitekturo enodružinske hiše potrebno najti fasado, ki bo poudarila moderno in dinamično gradnjo projekta in bo vsožitju s celotnim konceptom. Novo razvita FIGO AMADE strešna in fasadna plošča iz hiše FILLI STAHL zadošča tem zahtevam.

Zaradi različno razporejenih oken v fasadni površini, je bilo potrebno natančno načrtovanje in izvedba, da smo zagotovili harmoničen izgled objekta. S posebej razvito priključno ploščo smo lahko te zahteve popolnoma izpolnili. Številni zaključni detajli na vogalih, oknih, vratih in vse do strehe so bila strokovno kleparsko izvedena.

VRTEC

Obroba atike s FIGO AMADE poudari moderni izgled in pa ob enem tudi poudari zelo nizko gradnjo objekta. Razgiban potek atike je pomenil izziv za izvajalca. S FIGO AMADE ploščo je bila fasadna konstrukcija strokovno izvedena.

ŠOLA

Pri sanaciji tega šolskega objekta od atike do stopnišča, je bilo arhitektu pomembno poudariti barvne akcente. S FIGO AMADE je bilo to izvedljivo brez težav.

VEČDRUŽINSKA HIŠA

Pri tej več družinski hiši so se za kontrast k izolativni fasadi raje odločili za FIGO AMADE, kot pa za leseno fasado. Odločillna razloga sta bila enostavno vzdrževanje in dolgotrajna barvna obstojnost.

DEJSTVA

Brezkompromisna kvaliteta tudi pri občutljivih delih, kot je podkonstrukcija za izvedbo fasade. Partnerstvo s podjetjem FDT GmbH zagotavlja našim strankam, da bo za izvedbo fasadne podkonstrukcije narejen izračun skladno z načrtom, z ozirom na krajevne posebnosti ter po vseh zahtevah statike in požarne varnosti. Podkonstrukcija od FDT GmbH je posebej razvita za FIGO AMADE in omogoča na že predmontirane sistemske elemente varno in ekonomično montažo.